GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS

HABILITATS SOCIALS I MEDIADORES

Un itinerari cap a la gestió positiva de conflictes

Objectius del projecte

 • Innovar en el perfil professional
 • Generar una transformació per adaptar-nos als nous temps
 • Aportar/integrar a través d’un itinerari formatiu diferents habilitats transversals o específiques per desembocar a un tipus de perfil professional

Objectiu de l’itinerari formatiu   

 • Desenvolupar habilitats socials i mediadores, basades en la negociació assistida, en la gestió emocional, i en la comunicació

 

Fases de l’itinerari formatiu

 

 

 1. Sensibilització

              Conferència inicial i presentació dels tallers

 1. Implementació dels tallers
 • Prova pilot: “L’abc de la mediació de conflictes. Nivell bàsic
 • Tallers de l’itinerari (veure programa) 
 1. Transferència al lloc de treball

                    Supervisió de casos pràctics

 

Beneficis que pot obtenir el professional que accedeixi a aquest programa formatiu

 • Innovació
 • Polivalència
 • Creativitat
 • Empoderament

L’ABC DE LA MEDIACIÓ DE CONFLICTES

 

OBJECTIU: Conèixer les possibilitats i/o les diferents limitacions d’aplicar la mediació en l’actuació de...

(afegir àmbit professional)

 

 

PROGRAMA:

 

 1. Com crear i generar confiança?
 2. Com adaptar el nostre llenguatge per influir positivament en un conflicte?
 3. Com observar la comunicació no verbal i actuar en els conflictes?
 4. Com identificar els aspectes claus de situacions conflictives?
 5. Com utilitzar el diàleg productiu en la negociació assistida (mediació)?
 6. Com ser assertiu/va per negociar?
 7. Com mostrar empatia i ser flexible quan es negocia?
 8. Com ser creatiu/va davant d’una situació de conflicte?
 9. Quines possibilitats i/o limitacions pot tenir la mediació en la seva aplicació en l’àmbit d’actuació de...(afegir àmbit professional)?
 10. Com utilitzar les tics en la mediació de conflictes?

 

DESTINATARIS: Empleats, col·laboradors i altres col·lectius.

 

DURADA: 5 sessions de 4 hores  (20h).

 

CALENDARI: a determinar.